Nowe formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
(ppp)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście

Materiały ze spotkania pedagogów szkolnych w dniu 11.10.2017r.

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście