Język niemiecki w sieci
(JNS)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście
 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Zapraszam nauczycieli języka niemieckiego do współpracy w ramach sieci.

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  Kurs wymaga klucza dostępu do kursu