Język polski w sieci
(JPS)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście
 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli języka polskiego do współpracy z nami.

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  Kurs wymaga klucza dostępu do kursu