Techniki coachingowe w kierowaniu placówką oświatową
(coaching)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście
 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Materiały przeznaczone sa dla uczestników zajęć stacjonarnych.

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  Kurs wymaga klucza dostępu do kursu