Mariały przeznaczone są dla uczestników kursów i warsztatów stacjonarnych posiadających klucz dostępu, który otrzymują na zajęciach od prowadzącego.

Logowanie jako gość.

Strona: ()   1  2  3
Kursy 
Ocena pracy nauczycielaW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Odwrócona lekcjaW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Planowanie, prowadzenie i dokumentowanie obserwacjiW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Podstawy programowania w języku C/C++W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursuInformacja
Praca z GEogebrą na IV etapie edukacyjnymW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej wobec dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymiW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej wobec dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymiW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Rozwijanie uzdolnień twórczych dzieciW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Stacje zadaniowe i inne ciekawe formy pracy na matematyceW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Szkolenie dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnychW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Szkolenie dla realizatorów programu "Golden Five"W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Szkolenie dla realizatorów programu profilaktycznego UnpluggedW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Uczeń poznaje siebie. Wspieranie uczniów w planowaniu kariery własnego rozwojuW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
WicedyrektorzyW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Współpraca z rodzicami dziecka z zaburzeniami zachowaniaW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Wymagania-Sprawdzanie-OcenianieW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Zadania dyrektora w procesie podnoszenia jakości pracy szkołyW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
zadania matematyczneW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
zadania z InformatoraW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu