Mariały przeznaczone są dla uczestników kursów i warsztatów stacjonarnych posiadających klucz dostępu, który otrzymują na zajęciach od prowadzącego.

Logowanie jako gość.

Strona: ()   1  2  3  ()
Kursy 
Jak motywować uczniów do naukiW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Jak motywować uczniów do naukiW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów. Metoda konstruktywnej konfrontacjiW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Jak uczyć aby rozwijać zainteresowania matematyczne uczniówW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Jak uczyć, aby nauczyć zadań na dowodzenieW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Jak zwiększyć efektywność nauczania matematyki?W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursuInformacja
KLUB DYREKTORA - MARZEC 2018W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
KLUB DYREKTORA - STYCZEŃ 2018W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
KLUB SAMORZĄDOWCAW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
KLUB SAMORZĄDOWCAW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Kodowanie na macie edukacyjnej – realizacja podstawy programowej w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnejW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Konferencja "Jak uczyć ciekawie matematyki?"W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
KONFERENCJA Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży – nowatorskie metody i formy pracy wynikające z nowej podstawy programowejW tym kursie mogą uczestniczyć również goście
Konferencja Organizacja i sprawowanie nadzoru pedagogicznego w oparciu o ustawę z 14 grudnia 2016 r/ Prawo Oświatowe oraz nowe akty wykonawczeW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
KONFERENCJA Zadania szkoły w zakresie profilaktyki w świetle nowych przepisów prawnych 7.10.2017W tym kursie mogą uczestniczyć również goście
Konferencja: Dziecko z niepełnosprawnoscią we współczesnej szkoleW tym kursie mogą uczestniczyć również goście
Matematyka od przedszkola do matury. Propozycje metodyczne wynikające z nowej podstawy programowejW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursuInformacja
Matematyka to lubię - wszystko o lidze zadaniowejW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursuInformacja
Nowe podstawy prawne organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej i kształcenia uczniów niepełnosprawnychW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Nowe wymagania wobec przedszkoli, szkół i placówekW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu