Mariały przeznaczone są dla uczestników kursów i warsztatów stacjonarnych posiadających klucz dostępu, który otrzymują na zajęciach od prowadzącego.

Logowanie jako gość.

Strona: ()   1  2
Kursy 
KONFERENCJA Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży – nowatorskie metody i formy pracy wynikające z nowej podstawy programowejW tym kursie mogą uczestniczyć również goście
Grant 17 - Nauka programowania w klasach I – III szkoły podstawowej – jak realizować podstawę programową kształcenia informatycznego?"W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Konferencja Organizacja i sprawowanie nadzoru pedagogicznego w oparciu o ustawę z 14 grudnia 2016 r/ Prawo Oświatowe oraz nowe akty wykonawczeW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Szkolenie dla realizatorów programu profilaktycznego UnpluggedW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
KLUB SAMORZĄDOWCAW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
KLUB DYREKTORAW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu