Mariały przeznaczone są dla uczestników kursów i warsztatów stacjonarnych posiadających klucz dostępu, który otrzymują na zajęciach od prowadzącego.

Logowanie jako gość.

Strona:  1  2  3  ()
Kursy 
Klub Dyrektora - czerwiec 2018W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Katecheta na współczesne czasyW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Przeciwdziałanie mowie nienawiści w szkoleW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Wsieranie procesu adaptacji ucznia na progu II etapu edukacyjnegoW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Tablica interaktywna w pracy nauczycielaW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcji religiiW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Grywalizacja i escape room w szkoleW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Podstawy prawa oświatowego dla nauczycieliW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Ciekawa i aktywna godzina wychowawczaW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Co działa, a co nie działa w zapobieganiu agresji i przemocy rówieśniczejW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Coaching w pracy z uczniamiKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Doradztwo zawodowe w szkole podstawowejW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Elementy oceniania kształtującego na lekcji religiiW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Film w nauczaniu i wychowaniuKurs wymaga klucza dostępu do kursu
GRANT 11 Odpowiedzialność, samodzielność, współpraca – wykorzystanie elementów planu daltońskiego w wychowaniu przedszkolnymW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
GRANT 13 Odczarować matematykę, czyli jak uczyć małe dzieci matematyki w prosty, ale niebanalny sposób W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Grant 17 - Nauka programowania w klasach I – III szkoły podstawowej – jak realizować podstawę programową kształcenia informatycznego?"W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Grant 21 -"Praca metodą projektu - tworzenie aplikacji: Pocket Code i Applnventor" W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursuInformacja
GRANT 5 Warcaby na zajęciach w edukacji wczesnoszkolnej. Praktyczne rozwiązania.W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Integrowanie zespołu klasowego profilaktyką odrzuceniaW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu