Mariały przeznaczone są dla uczestników kursów i warsztatów stacjonarnych posiadających klucz dostępu, który otrzymują na zajęciach od prowadzącego.

Logowanie jako gość.

Strona:  1  2  ()
Kursy 
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole podstawowej - plastyka, muzyka, technikaW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
7.30 Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole podstawowej - edukacja dla bezpieczeństwaW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
7.11 Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole podstawowej – wychowanie fizyczneW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Trudne zachowania dzieci w wieku poniemowlęcymW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Doskonalenie kompetencji wicedyrektora szkołyW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły/placówkiW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Praktyczne przykłady wykorzystania GeoGebry podczas lekcji na II etapie edukacyjnym.W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Coaching w pracy z uczniamiW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Uczeń na progu II etapu edukacyjnego na lekcji religiiW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Konferencja MAMO! TATO! PROGRAMUJĘ!W tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Kształtowanie umiejętności myślenia krytycznego i twórczego - dyzur tematyczny dla nauczycieli matematykiW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Praca z tekstem matematycznym- nauczyć ucznia rozwiązywać zadania z treściąW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcji religiiW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Katecheta na współczesne czasyW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Podnoszenie kompetencji uczniów z matematykiW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Przygoda z książką, czyli jak rozwijać w dziecku pasję do czytania w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnejW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Jesienne zespoły metodyczne z religiiW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Rok liturgiczny z lapbookiemW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Nauczyciele - nauczycielom. Spotkania przewodniczących zespołów samokształceniowychW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu
Planowanie, prowadzenie i dokumentowanie obserwacjiW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursuInformacja